Kapamalar: Ortam Değişkenlerini Yakalayabilen İsimsiz İşlevler

Rust'un kapamaları, bir değişkene kaydedebileceğiniz veya diğer işlevlere argüman olarak iletebileceğiniz isimsiz işlevlerdir. Kapamaları tek bir yerde oluşturabilir ve daha sonra farklı bir bağlamda değerlendirmek için yeniden çağırabilirsiniz. İşlevlerin aksine kapamalar, kullanacakları değerleri tanımlandıkları kapsamdan elde edebilirler. Kapamaların sahip olduğu bu özelliklerin, kodların yeniden kullanımına ve davranışlarının özelleştirilmesine nasıl izin verdiğini göstereceğiz.

Kapamalar ile bir davranışı soyutlamak

Bir kapamayı daha sonra işletilmek üzere saklamanın yararlı olduğu bir örnek üzerinden ilerleyerek, kapama söz dizimi, tür çıkarımı ve özelliklerinden bahsedelim.

Özel egzersiz planları üreten bir uygulama projesinde çalıştığımızı varsayalım. Egzersiz planlarını oluştururken kullanıcısının belirttiği; yaş, vücut kitle indeksi, egzersiz tercihleri, son egzersizler gibi birçok faktörü dikkate alan bu algoritmanın arka ucunu da Rust ile yazdığımızı düşünelim. Bu örnekte algoritmanın kullanılabilir olmasından ziyade birkaç saniye gibi kısa bir sürede çalışması beklendiğinden, algoritmayı bir kez ve sadece ihtiyacımız olduğunda çağararak kullanıcıyı boş yere bekletmek istemiyoruz.

Bu varsayımsal algoritmayı örnek 13-1' de yer alan simulated_expensive_calculation işlevini çağırarak simüle edecek, ekrana "yavaşça hesaplanıyor..." yazdırdıktan sonra iki saniye beklecek, ardından işleve ilettiğimiz sayıyı geriye döndüreceğiz:

Dosya adı: src/main.rs

use std::thread;
use std::time::Duration; 

fn simulated_expensive_calculation(intensity: u32) -> u32 {
  println!("yavaşça hesaplanıyor...");
  thread::sleep(Duration::from_secs(2));
  intensity
}

#fn main() { 
#  simulated_expensive_calculation(10);
#}

Örnek 13-1: İki saniyelik ayakta durma egzersizinde kullanılan ve çalışması iki saniye süren simulated_expensive_calculation işlevi

Bu programın bir sonraki önemli adımı ise, egzersiz uygulamasının bölümlerini içeren main işlevidir. Bu işlevdeyse kullanıcı bir egzersiz planı istediğinde uygulamanın çağıracağı kod yer alır. Çünkü uygulamanın ön ucuyla etkileşim, kapamaların kullanımıyla ilgili olmadığından, programımıza girdileri temsil eden değerleri kodlayacak ve ardından çıktıları yazdıracağız.

İhtiyacımız olan girdiler şunlardır:

 • Kullanıcının talep ettiği egzersizin düşük ya da yüksek yoğunluklu olduğunu gösteren bir egzersiz yoğunluk numarası
 • Farklı antreman planlarının üretilmesini sağlayan rastgele bir sayı

Çıktımız ise önerilen egzersiz planı olacaktır. Örnek 13-2 bu verilerin main işlevinde nasıl kullanıldığı gösterilir:

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
#fn simulated_expensive_calculation(intensity: u32) -> u32 {
#  println!("yavaşça hesaplanıyor...");
#  thread::sleep(Duration::from_secs(2));
#  intensity
#}
#
#fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) { 
#  if intensity < 25 { 
#    println!( 
#      "Bugün, {} şınav çek!", 
#      simulated_expensive_calculation(intensity) 
#    ); 
#    println!( 
#      "Sonrasında {} mekik çek!", 
#      simulated_expensive_calculation(intensity) 
#    ); 
#  } else { 
#    if random_number == 3 { 
#      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!"); 
#    } else { 
#      println!( 
#        "Bugün, {} dakika koş!", 
#        simulated_expensive_calculation(intensity) 
#      ); 
#    } 
#  }
#}

fn main() { 
  let simulated_user_specified_value = 10;
  let simulated_random_number = 7;
  
  generate_workout(
    simulated_user_specified_value,
    simulated_random_number
  );
}

Örnek 13-2: Kullanıcı girişi ve rastgele sayı oluşturmayı simüle etmek için kodlanmış değerlerden oluşan main işlevi

Sadeliği koruyabilmek amacıyla simulated_user_specified_value değişkenini 10, simulated_random_number değişkenini 7 değerleriyle sabit biçimde kodladık. Oysa gerçek bir programda, yoğunluk numarasını uygulamanın ön ucundan alır ve 2. Bölüm' deki tahmin oyunu örneğinde yaptığımız gibi rand sandığını rastgele bir sayı üretmek için kullanmaya çalışırdık. Örneğimizdeki main işlevi simüle giriş değerlerini kullanarak create_workout işlevini çağırmaktadır.

Artık ihtiyaç duyduğumuz içeriği elde ettiğimize göre, algoritma üzerine yoğunlaşabiliriz. Örnek 13-3' te yer alan generate_workout işlevi uygulamanın çalışma mantığını yansıtan en önemli kısmı olduğundan, örnek üzerinde çalıştığımız sürece gerçekleştireceğimiz bütün kod değişiklikleri yalnızca bu işlevi kapsayacaktır:

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
#fn simulated_expensive_calculation(intensity: u32) -> u32 {
#  println!("yavaşça hesaplanıyor...");
#  thread::sleep(Duration::from_secs(2));
#  intensity
#}
#
fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) { 
  if intensity < 25 { 
    println!( 
      "Bugün, {} şınav çek!", 
      simulated_expensive_calculation(intensity) 
    ); 
    println!( 
      "Sonrasında {} mekik çek!", 
      simulated_expensive_calculation(intensity) 
    ); 
  } else { 
    if random_number == 3 { 
      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!"); 
    } else { 
      println!( 
        "Bugün, {} dakika koş!", 
        simulated_expensive_calculation(intensity) 
      ); 
    } 
  }
}
#
#fn main() { 
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 7;
#  
#  generate_workout(
#    simulated_user_specified_value,
#    simulated_random_number
#  );
#}

Örnek 13-3: Girdi ve çağrılarına göre egzersiz planları yazdıran simulated_expensive_calculation işlevi

Örnek13-3'teki kod, yavaş hesaplama yapan işleve çok sayıda başvuruda bulunur. İlk if bloğu simulated_expensive_calculation işlevini iki defa çağırırken, else bloğunun içindeki birinci if bloğu ise başvuruda bulunmaz. Oysa bir sonraki else bloğunda simulated_expensive_calculation işlevine yeniden çağrıda bulunulur.

Öncelikle generate_workout işlevinin beklenen davranışı, kullanıcının düşük yoğunluklu bir egzersizi mi (25'ten az bir sayı ile gösterilir) yoksa yüksek yoğunluklu bir egzersizi mi (25 veya daha büyük bir sayı) isteyip istemediğini kontrol etmektir.

Düşük yoğunluklu egzersiz planları, simüle ettiğimiz karmaşık algoritmaya dayanan bir dizi şınav ve mekik antremanını önerecektir.

Kullanıcının yüksek yoğunluklu bir egzersiz planı istemesi halinde; işin içine biraz daha mantık girecek ve: Uygulamanın oluşturduğu rastgele sayı 3 olduğunda kullanıcıya mola vererek sıvı tüketmesi önerilecek, diğer hallerdeyse algoritmanın belirlediği süre kadar koşması önerilecektir.

Bu kod, şimdilik işverenimizin istediği şekilde çalışmaktadır. Ancak bir süre sonra, şirketimizin veri bilimi ekibinin, simulated_expensive_calculation işlevini çağırma yönteminde bir takım değişiklikler yapılması gerektiğine karar verdiğini varsayalım. Bu güncelleme senaryosunda değişikliklerin basit tutulabilmesi için simulated_expensive_calculation işlevini kendisine başka bir çağrı eklemeden, sadece bir kez çağırmak ve halihazırda kendisine yapılmakta olan gereksiz çağrıları da kesip atmak istiyoruz. Nihayetinde bu işlev maliyetli bir işlev olduğundan, gerekmedikçe çağrıda bulunmamak, gerekiyorsa da sadece bir kez çağrıda bulunmak istiyoruz.

İşlevleri kullanarak yeniden düzenlemek

Egzersiz programını birçok şekilde yeniden yapılandırabiliriz. Öncelikle, örnek 13-4' te gösterildiği gibi, simulated_expensive_calculation işlevi için tekrarlanan çağrıyı bir değişkene çıkarmayı deneyeceğiz.

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
#fn simulated_expensive_calculation(intensity: u32) -> u32 {
#  println!("yavaşça hesaplanıyor...");
#  thread::sleep(Duration::from_secs(2));
#  intensity
#}
#
fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) { 
  let expensive_result =
    simulated_expensive_calculation(intensity);
  if intensity < 25 { 
    println!( 
      "Bugün, {} şınav çek!", 
      expensive_result 
    ); 
    println!( 
      "Sonrasında {} mekik çek!", 
      expensive_result 
    ); 
  } else { 
    if random_number == 3 { 
      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!"); 
    } else { 
      println!( 
        "Bugün, {} dakika koş!", 
        expensive_result 
      ); 
    } 
  }
}
#
#fn main() { 
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 7;
#  
#  generate_workout(
#    simulated_user_specified_value,
#    simulated_random_number
#  );
#}

Örnek 13-4: simulated_expensive_calculation çağrılarını tek bir yere çıkarmak ve sonucunu expensive_result değişkenine kaydetmek

Bu değişiklik, simulated_expensive_calculation çağrılarını birleştirerek işlevi gereksiz yere iki kez çağıran ilk if bloğunun sorununu çözecektir. Fakat ne yazık ki, bu defa da sonuç değerini hiç kullanmayan iç if bloğu da dahil, her durumda sonucu beklemek zorunda kalıyoruz.

Oysa biz bu kodu, programımızın tek bir yerinde tanımlamak ve sadece sonuca gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yerde çalıştırmak istiyorduk. İşte bu durum tam da kapamaların kullanılmasını gerektiren bir durumdur.

Bir kodu kapama işlevi kullanarak yeniden düzenlemek

Her if bloğu öncesinde simulated_expensive_calculation işlevini çağırmak yerine, örnek 13-5'te gösterildiği gibi bir kapama işlevi tanımlayabilir ve bu kapama işlevini bir değişkene depolayarak işlev çağrısı sonucunu saklamaktan kurtulabiliriz. Hatta gerektiğinde simulated_expensive_calculation' ın tüm gövdesini de bu kapama işlevine taşıyabiliriz.

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
#fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) { 
  let expensive_closure = |num| {
    println!("yavaşça hesaplanıyor...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    num
  };
#  if intensity < 25 { 
#    println!( 
#      "Bugün, {} şınav çek!", 
#      expensive_closure(intensity) 
#    ); 
#    println!( 
#      "Sonrasında {} mekik çek!", 
#      expensive_closure(intensity) 
#    ); 
#  } else { 
#    if random_number == 3 { 
#      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!"); 
#    } else { 
#      println!( 
#        "Bugün, {} dakika koş!", 
#        expensive_closure(intensity) 
#      ); 
#    } 
#  }
#}
#
#fn main() { 
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 7;
#  
#  generate_workout(
#    simulated_user_specified_value,
#    simulated_random_number
#  );
#}

Örnek 13-5: Bir kapama işlevinin expensive_closure değişkeninde saklanması

Kapama tanımı expensive_closure değişkenine atanabilmesi için atama operatöründen sonra gerçekleştirilir. Bir kapamanın tanımlanmasına içinde kapama parametrelerinin yer alacağı bir çift dikey boru (|) ile başlanır. Bu sözdizimi, Smalltalk ve Ruby'deki kapama tanımlarına benzediğinden dolayı seçilmiştir. Örneğimizdeki kapama, num adında yalnızca bir parametreye sahip olduğundan |num| biçiminde ifade edilir: Eğer kullanmamız gereken çok sayıda parametremiz olsaydı, bu parametreleri yine çift boru içine |param1, param2| şeklinde virgüllerle ayırırarak kullanmamız gerekecekti.

Parametrelerin ardından, kapama gövdesini tutan kıvrımlı parantezleri yerleştirilir. Eğer kapama gövdesi tek bir ifadeden oluşuyorsa bu parantezleri kullanmak tercihinize bırakılır. let ifadesinin tamamlanabilmesi için kapamanın sonunda, yani kıvrımlı parantezin bitiminde, ; noktalı virgülün kullanılması şarttır. İşlev gövdelerinde olduğu gibi kapama gövdelerindeki son değerler de döndürülen değer statüsünde olduklarından (örneğimizde num) noktalı virgül ile sonlandırılmazlar.

expensive_closure adındaki bu let ifadesinin; isimsiz işlevin çağrılmasıyla oluşan sonuç değerini değil, isimsiz işlev tanımını içerdiğine dikkat edin. Kapamaları: Bir noktada çağrılacak kodu tanımlamak, bu kodu saklamak ve programın ilerleyen safhalarında kendisine yeniden başvurabilmek için kullandığımızı unutmayın. Bu aşamada çağırmak istediğimiz kod artık expensive_closure içinde saklanmaya başlamıştır.

Tanımlanan kapama işleviyle kodu yürüterek oluşan değeri elde etmek için if blokları arasındaki kodu değiştirebiliriz. Kapamaları, örnek 13-6’ da gösterilene benzer şekilde, tıpkı bir işlev çağırıyormuş gibi, kapama tanımını tutan değişken adını verip, parantez içindede alacağı bağımsız değişkenleri belirtirek çağırabiliyoruz.

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) { 
  let expensive_closure = |num| {
    println!("yavaş bir hesaplama...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    num
  };
  if intensity < 25 { 
    println!( 
      "Bugün, {} şınav çek!", 
      expensive_closure(intensity) 
    ); 
    println!( 
      "Sonrasında {} mekik çek!", 
      expensive_closure(intensity) 
    ); 
  } else { 
    if random_number == 3 { 
      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!"); 
    } else { 
      println!( 
        "Bugün, {} dakika koş!", 
        expensive_closure(intensity) 
      ); 
    } 
  }
}
#
#fn main() { 
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 7;
#  
#  generate_workout(
#    simulated_user_specified_value,
#    simulated_random_number
#  );
#}

Örnek 13-6: Tanımladığımız expensive_closure adlı kapama işlevini çağırmak

Şimdi, pahalı hesaplama işlevi sadece tek bir yerde çağrılıyor ve bu kodu, sadece gerçekten sonuçlara ihtiyacımız olan yerde işletmiş oluyoruz.

Bununla birlikte bu defa da, ilk if bloğundaki kapamayı iki kez çağırmakla örnek 13-3'teki sorunlardan biriyle yeniden karşılaşıyor ve bu pahalı kodu ikinci kez çağırılmasıyla, kullanıcının uzun zaman alan iki işlem boyunca beklemesine neden oluyoruz. Bu sorunu ilk if bloğu kapsamında, kapamayı çağıran ve elde ettiği sonucu tutan yerel bir değişken tanımlayarak çözümleyebiliriz. Ancak kapamalar bize başka bir çözüm sağlar. Bu çözüm hakkında konuşmaya başlamadan önce, neden kapama tanımında ek açıklamalar bulunmadığından ve kapalarla ilgili bazı özelliklerden bahsedelim.

Kapamalarda tür çıkarımı ve ek açıklamalar

Kapamalar, fn işlevlerinin gerektirdiği gibi parametre türlerinde veya dönüş değerlerinde açıklama girilmesine ihtiyaç duymazlar. Bununla birlikte standart işlevler, kullanıcılara açık bir arayüzün parçaları olduklarından tür ek açıklamaları gerektirirler. İşlevin ne tür değerler kullandığı veya hangi türden değerler döndürdüğünün, tüm kullanıcılar tarafından açıkça anlaşılabilmesi için, bu arayüzü katı bir şekilde tanımlamak önemlidir. Ancak kapamalar böyle açık bir arayüzde kullanılmak yerine; değişkenlerde depolanmakta, isimsiz olarak kullanılmakta ve kütüphanemizin diğer kullanıcılarına gösterilmeden değerlendirilebilmektedir.

Bir kapama işlevi genellikle kısa ve herhangi bir keyfi senaryodan ziyade, sadece dar bir bağlamda geçerlidir. Bu sınırlı bağlamda derleyici, değişken türlerinin çıkarsanmasına benzer şekilde, kapama parametre ve dönüş türlerini güvenli bir şekilde çıkarsayabilmektedir.

Programcıların bu isimsiz ve küçük işlevlerdeki türlere açıklama eklemesi, derleyicinin zaten sahip olduğu bilgilerle oldukça can sıkıcı ve büyük ölçüde gereksiz olacaktır.

Değişkenlerde olduğu gibi, açıklığı ve netliği gerekli olandan daha ayrıntılı olma pahasına artırmak istiyorsak, kapamalara da tür ek açıklamaları ekleyebiliriz. Örnek 13-5'te tanımladığımız kapama işlevinin kullanacağı türler için ekleyeceğimiz tür ek açıklamaları örnek 13-7' deki kodda gösterilmektedir.

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration;

#fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) {
  let expensive_closure = |num: u32| -> u32 {
    println!("yavaş bir hesaplama...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    num
  };
#
#  if intensity < 25 {
#    println!("Bugün {} şınav çek!", expensive_closure(intensity));
#    println!("Ardından, {} mekik çek!", expensive_closure(intensity));
#  } else {
#    if random_number == 3 {
#      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi ihmal etme!");
#    } else {
#      println!(
#        "Bugün {} dakika koş!",
#        expensive_closure(intensity)
#      );
#    }
#  }
#}
#
#fn main() {
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 7;
#
 #  generate_workout(simulated_user_specified_value, simulated_random_number);
#}

Örnek 13-7:Kapama parametre ve dönüş değerlerine isteğe bağlı tür ek açıklamalarını eklemek

Tür ek açıklamaları eklenildiğinde, kapama sözdizimi işlev sözdizimine benzemeye başlıyor. Aşağıda, parametresine 1 değeri ekleyen bir işlev tanımı ile aynı davranışa sahip bir kapama sözdiziminin dikey karşılaştırması yer almaktadır. İlgili parçaları hizalamak için bazı alanlar ekledik. Bu örnekleme; boru kullanımı ve isteğe bağlı sözdizimi haricinde, kapama sözdizimi ile işlev söz diziminin birbirlerine nasıl benzediğini göstermektedir:

fn add_one_v1  (x: u32) -> u32 { x + 1 }
let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };
let add_one_v3 = |x|       { x + 1 };
let add_one_v4 = |x|        x + 1 ;

Örneğin ilk satırında bir işlev tanımı, ikinci satırında giriş ve dönüş türleri açıklanan bir kapama tanımı yer almaktadır. Üçüncü satırda, tür açıklamaları kapama tanımından kaldırılırken, dördüncü satırda isteğe bağlı olan parantezler dahi kaldırılmıştır. Hatırlayacağınız gibi bir kapama işlevi tanımlanırken, kapama gövdesi yalnızca bir ifadeden oluştuğunda süslü parantezler kullanılmamaktaydı. Yukarıda sunduğumuz kapama ifadelerinin her biri, çağrıldığında aynı davranışı üretecek geçerli tanımlamalardır.

Kapama tanımlarında, her bir parametre ve dönüş değeri için somut bir tür hesaplanır. Örnek 13-8, yalnızca parametre olarak aldığı değeri döndüren kısa bir kapama tanımını göstermektedir. Bu kapama, sadece bu örneği sunabilmek için tasarlandığından gerçek kullanım için uygun değildir. Kapamayı ik kez çağırdığımızda, dizgiyi bir argüman olarak geçirmeyi başarırız, ancak u32 türü kullanan ikinci denememiz bir hata ile sonuçlanacaktır. Tanıma herhangi bir tür ek açıklaması eklenmediğine dikkat ediniz.

Dosya adı: src/main.rs

let example_closure = |x| x; 
let s = example_closure(String::from("hello")); 
let n = example_closure(5);

Örnek 13-8: Girdi ve çıktı değerlerinin, iki farklı tür üzerinden çıkarsanması beklenen bir kapama örneği

Derleyici bize şu hatayı verir:

error[E0308]: mismatched types
 --> src/main.rs
 |
 | let n = example_closure(5);
 |             ^ expected struct `std::string::String`, found
 integer
 |
 = note: expected type `std::string::String`
       found type `{integer}`

Kapama işlevimiz olan example_closure dizgi değeri ile çağrıldığında, derleyici x parametresi ve dönüş türünü dizgi olarak algılar. Algılanan bu türler daha sonra example_closure içindeki kapamaya kilitlenir ve aynı kapama ile farklı bir tür kullanmaya çalışıldığında bir uyumsuz tür hatası ile karşılaşılır.

Jenerik parametreler ve Fn özelliklerini kullanarak kapamaları hafızaya almak

Egzersiz planı üreten uygulamamıza geri dönecek olursak; örnek 13-6' daki kodumuz, halen pahalı hesaplama yapan kapama işlevimizi gerekenden daha fazla çağırmaktadır. Bu sorunu çözmenin bir yolu; maliyetli kapama sonucunu daha sonra yeniden kullanabilmek için bir değişkene kaydetmek ve kapama işlevini tekrar tekrar çağırmak yerine, sonuca ihtiyacımız olan yerde bu değişkeni kullanmaktır. Ancak, bu yöntem de çok sayıda kod tekrarı yapılmasını gerektirir.

Neyse ki bizim için başka bir çözüm yolu daha var. Kapamayı tutacak bir yapı tanımlayıp, kapama çağrıldığında sonuç değerini o yapı üzerinden oluşturabiliriz. Tanımlayacağımız bu yapı kapamayı yalnızca sonuç değerine ihtiyaç duyduğumuzda işleterek sonucunu önbelleğe alacak, böylelikle kodun geri kalanı sonucu kaydetmek ve yeniden kullanmak zorunda kalmamış olacaktır. Bu kalıbı daha önceki tecrübelerinizden, tembel değerlendirmeler veya ezberleme olarak biliyor olabilirsiniz.

Kapama tutabilen yapıların tanımlanabilmesi için, kapama işlevinin giriş ve dönüş türlerinin bildirilmesi gereklidir. Çünkü yapılar oluşturulurken sahip oldukları alanlar isimlendirildiklerinde türlerinin de bildirilmesi gerekmektedir. Her kapama örneğinin kendine özgü isimsiz türü olacağından, iki kapama aynı imzaya sahip olsalar bile, farklı türlerde oldukları kabul edilmektedir. Kapamaları kullanan yapı, enum veya işlev parametrelerini tanımlarken Bölüm 10'da tartıştığımız jenerikler ve özellik sınırlarını da kullanabiliyoruz.

Fn özellikleriyse standart kütüphane tarafından sağlanmaktadır ve tüm kapama işlevleri; Fn, FnMut veya FnOnce özelliklerinden en az birini uygular. Bu özelliklerin arasındaki farkları "Kapamalar ile ortam bilgilerini elde etmek" bölümünde tartışacağız; bu örnek için, Fn özelliğini kullanmamızda sakınca yok.

Parametrelerin türlerini temsil etmek ve kapamaların bu özellik sınırıyla eşleşmesi gereken değerleri döndürmek için Fn özelliğine bağlı türler ekliyoruz. Bu durumda, kapama işlevinin u32 türünde bir parametresi olacak ve bir u32 türü döndüreceğinden belirttiğimiz özellik sınırı Fn (u32) -> u32 olacaktır.

Örnek 13-9, bir kapama ve opsiyonel sonuç değeri tutan Cacher yapısının tanımını gösterir.

Dosya adı: src/main.rs

struct Cacher<T>
  where T: Fn(u32) -> u32
{
  calculation: T,
  value: Option<u32>,
}
#fn main() {}

Örnek 13-9: Bir calculation ve opsiyonel sonuç değerinden oluşan kapamayı tutan Cacher adlı yapının tanımlanması

Cacher yapısı, T türünde jenerik bir hesaplama alanına sahiptir. T üzerindeki özellik sınırları, bunun Fn özelliğini kullanmakta olan bir kapama olduğunu belirtir. Yapının calculation adlı hesaplama alanında saklamak istediğimiz tüm kapamaların u32 türünden bir parametresi (Fn'den sonra parantez içinde belirtilir) bulunmalı ve bu kapamadan bir u32 türünde (-> işaretinden sonra belirtilir) değer döndürülmelidir.

Not: İşlevler Fn özelliklerinin üçünü de uygulayabilir. Yapmak istediğimiz şey, ortamdan bir değer yakalamayı gerektirmiyorsa ve Fn özelliğini uygulayan bir şeye ihtiyacımız varsa kapatma yerine işlev kullanmayı tercih edebiliriz.

Yapının value adındaki alanı Option<u32> türündedir. Kapama işletilmeden önce bu alan None varyantını göstermektedir. Eğer Cacher yapısını kullanan bir program kapamanın sonucunu isterse, yapı içerisindeki kapama işletilecek, bu defa da oluşan sonuç değeri value alanının Some varyantı içinde saklanacaktır. Eğer kapamanın sonucu bu program tarafından yeniden talep edilirse, sonuç zaten depolanmış olduğundan kapama tekrar işletilmeyecek, bu yapının Some varyantında tutulan değer döndürülecektir.

Az önce tanımladığımız value alanının mantığı örnek 13-10' da gösterilmektedir.

Dosya adı: src/main.rs

struct Cacher<T>
where
  T: Fn(u32) -> u32,
{
  calculation: T,
  value: Option<u32>,
}

impl<T> Cacher<T>
where
  T: Fn(u32) -> u32,
{
  fn new(calculation: T) -> Cacher<T> {
    Cacher {
      calculation,
      value: None,
    }
  }

  fn value(&mut self, arg: u32) -> u32 {
    match self.value {
      Some(v) => v,
      None => {
        let v = (self.calculation)(arg);
        self.value = Some(v);
        v
      }
    }
  }
}

#fn main() {}

Örnek 13-10: Cacher yapısının önbellek mantığı

Bu yapıyı çağıracak olan kodun alanlardaki değerleri doğrudan değiştirmesini tercih etmek yerine, sadece yapı alanlarının değerleriyle ilgilenmesini istediğimizden bu alanları dışarıdan erişime kapatarak özelleştiriyoruz.

Cacher::new işlevi, Cacher yapısıyla aynı özelliğe bağlı olarak tanımladığımız jenerik T parametresi alır. Daha sonra kapama işlevini henüz gerçekleştirmemiş olduğundan calculation alanında belirtilen kapama değeri ve value alanındaki None değerinden oluşan bir Cacher örneği döndürür.

Böylelikle kodu çağıran taraf, kapama işleminden elde edilen sonuca ihtiyaç duyduğunda, kapamayı doğrudan çağırmak yerine value yöntemini çağırmış olacaktır. Bu yöntem, Some varyantında self.value türünde bir değere sahip olup olmadığımızı kontrol eder. Bu değere sahipsek kapama bir daha işletilmez ve Some içinde depolanmakta olan değer döndürülür.

Ancak self.value değeri None olarak görünüyorsa, kod self.calculation'da depolanan kapamayı çağıracak, sonucu ileride kullanılmak üzere self.value'ye kaydedecek ve oluşan değeri çağıran tarafa döndürecektir.

Aşağıdaki örnek, Cacher yapısını örnek 13-6'da bulunan create_workout işlevinde nasıl kullanabileceğimizi göstermektedir.

Dosya adı: src/main.rs

#use std::thread;
#use std::time::Duration; 
#
#struct Cacher<T>
#  where T: Fn(u32) -> u32
#{
#  calculation: T,
#  value: Option<u32>,
#}
#
#impl<T> Cacher<T>
#  where T: Fn(u32) -> u32
#{
#  fn new(calculation: T) -> Cacher<T> {
#    Cacher {
#      calculation,
#      value: None,
#    }
#  }
#
#  fn value(&mut self, arg: u32) -> u32 {
#    match self.value {
#      Some(v) => v,
#      None => {
#        let v = (self.calculation)(arg);
#        self.value = Some(v);
#        v
#      },
#    }
#  }
#}
#
fn generate_workout(intensity: u32, random_number: u32) {
  let mut expensive_result = Cacher::new(|num| {
    println!("yavaşça hesaplanıyor...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));
    num
  });

  if intensity < 25 {
    println!(
      "Bugün, {} şınav çek!",
      expensive_result.value(intensity)
    );
    println!(
      "Sonrasında {} mekik çek!",
      expensive_result.value(intensity)
    );
  } else {
    if random_number == 3 {
      println!("Bugün mola ver! Sıvı tüketmeyi de ihmal etme!");
    } else {
      println!(
        "Bugün, {} dakika koş!",
        expensive_result.value(intensity)
      );
    }
  }
}
#
#fn main() { 
#  let simulated_user_specified_value = 10;
#  let simulated_random_number = 3;
#  
#  generate_workout(
#    simulated_user_specified_value,
#    simulated_random_number
#  );
#}

Örnek 13-11:Önbellek mantığını soyutlamak için generate_workout işlevinde Cacher yapısını kullanmak

Böylelikle kapamayı doğrudan bir değişkene kaydetmek yerine, bu kapamayı tutması için yeni bir Cacher örneğini kaydediyoruz. Bu noktadan itibaren sonuca ihtiyacımız olan her yerde, Cacher yapısının bir örneğini oluşturup, value metodunu çağırırarak tembelce hesaplanan sonuca ulaşırız. Ayrıca pahalı hesaplama sonucunu döndüren expensive_result işlevi en fazla bir kez çağırılacağından value yöntemini çağırmak tercihimize kalmıştır.

Bu programı örnek 13-2' deki main işleviyle çalıştırmayı deneyin. Tüm if ve else bloklarında, yavaşça hesaplanıyor... çıktısının sadece bir kez ve gerektiğinde göründüğünü test edebilmeniz için simulated_user_specified_value ve simulated_random_number değişken değerlerini dilediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Cacher ön bellek yapısı, pahalı hesaplamayı ihtiyacımız kadar çağırarak create_workout iş mantığına rahatlıkla odaklanabilir.

Cacher Uygulamasının Kısıtlamaları

Değerleri önbelleğe almak, kodumuzun diğer bölümlerinde genellikle farklı kapamalarda kullanmak isteyebileceğimiz yararlı bir davranıştır. Bununla birlikte, Cacher'in mevcut uygulamasında, farklı bağlamlarda yeniden kullanılmasını zorlaştıracak iki sorun bulunmaktadır.

İlk sorun, bir Cacher örneğinin value metodunda bulunan arg parametresinin her zaman aynı değeri alacağı varsayılır. Yani, bu Cacher testi başarısız olacaktır:

#struct Cacher<T>
#where
#  T: Fn(u32) -> u32,
#{
#  calculation: T,
#  value: Option<u32>,
#}
#
#impl<T> Cacher<T>
#where
#  T: Fn(u32) -> u32,
#{
#  fn new(calculation: T) -> Cacher<T> {
#    Cacher {
#      calculation,
#      value: None,
#    }
#  }
#
#  fn value(&mut self, arg: u32) -> u32 {
#    match self.value {
#      Some(v) => v,
#      None => {
#        let v = (self.calculation)(arg);
#        self.value = Some(v);
#        v
#      }
#    }
#  }
#}
#
#[cfg(test)]
#mod tests {
#  use super::*;
#
  #[test]
  fn call_with_different_values() {
    let mut c = Cacher::new(|a| a);

    let v1 = c.value(1);
    let v2 = c.value(2);

    assert_eq!(v2, 2);
  }
}

Bu testte, kendisine iletilen değeri döndüren bir kapamayla yeni bir Cacher örneği oluşturulmaktadır. Örneğin value metodunu arg parametre değeri olarak önce 1, ardından 2 vererek çağırdığımızda; arg 2 değeriyle yaptığımız çağrının 2 değerini döndürmesini bekleriz.

Oysa bu testi örnek 13-9 veya 13-10’daki Cacher uygulaması ile gerçekleştirdiğimizde program assert_eq!' de başarız olacak ve şu hata mesajını döndürecektir:

$ cargo test
  Compiling cacher v0.1.0 (file:///projects/cacher)
  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.72s
   Running target/debug/deps/cacher-4116485fb32b3fff

running 1 test
test tests::call_with_different_values ... FAILED

failures:

---- tests::call_with_different_values stdout ----
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `1`,
 right: `2`', src/lib.rs:43:9
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace.


failures:
  tests::call_with_different_values

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

error: test failed, to rerun pass '--lib'

Buradaki sorun, başlangıçta c.value'yu 1 ile çağırdığımızda, Catcher örneğinin Some(1) değerini self.value içine kaydetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktadan sonra, value yöntemine hangi değeri iletirsek iletelim, her zaman başlangıçta verdiğimiz 1 değerini döndürecektir.

Cacher'ı tek bir değer yerine bir eşleme tablosu tutacak şekilde değiştirmeyi deneyin. value metoduna geçirilecek arg değerleri eşleme tablosunun anahtarlarını oluşturacak şekilde verildiğinde, eşleme tablosunun değerlerinde de kapama çağrılarının sonuçları tutulmuş olacaktır. Böylece self.value öğesinin doğrudan Some veya None değeri olup olmadığını kontrol etmek yerine, value işlevi eşleme tablosunun anahtarlarında arg öğesini arayacak bulduğu anda değerini döndürecektir. Eğer arg öğesi tabloda yoksa, Cacher tarafından kapama çağırılacak ve oluşan değer, arg değeriyle ilişkili eşleme tablosuna kaydedecektir.

Bu uygulamadaki ikinci sorun ise yalnızca u32 türünde parametre alması ve u32 türünde değer döndüren kapamaları kabul etmesidir. Örneğin, bir dizgi dilimi alan ve usize değerleri döndüren kapama sonuçlarını önbelleğe almak isteyebiliriz. Bu sorunu gidermek ve Cacher işlevinin esnekliğini artırmak için jenerik parametreler eklemeyi deneyin.

Kapamalar ile ortam bilgilerini elde etmek

Egzersiz planı oluşturan örneğimizde, kapamaları sadece satır içi isimsiz işlevler olarak kullandık. Bununla birlikte kapamalar, işlevlerin sahip olmadığı ek bir yeteneğe sahiplerdir: ortam bilgilerini yakalayabilir ve tanımlandıkları kapsamdan değişkenlere erişebilirler.

Örnek 13-12'de, tanımlandığı kapsamda bulunan x değişkenini equal_to_x adlı değişkene depolayarak kullanan bir kapama örneği sunulmaktadır.

Dosya adı: src/main.rs

 fn main() {
  let x = 4;

  let equal_to_x = |z| z == x;

  let y = 4;

  assert!(equal_to_x(y));
}

Örnek 13-12: Tanımlandığı kapsam içindeki bir değişkene başvuran kapama örneği

Burada x değişkeni, equal_to_x kapama parametrelerinden biri olmamasına rağmen, equal_to_x kapamasının, kendisiyle aynı kapsamda tanımlanan x değişkenini kullanmasına izin verilmektedir.

Oysa aynı şeyi işlevlerle gerçekleştiremeyiz. Aşağıdaki örnek kod derlenmeyecektir:

Dosya adı: src/main.rs

fn main() {
  let x = 4;

  fn equal_to_x(z: i32) -> bool { z == x }

  let y = 4;

  assert!(equal_to_x(y));
}

Alacağımız hata aşağıdaki gibidir:

$ cargo run
  Compiling equal-to-x v0.1.0 (file:///projects/equal-to-x)
error[E0434]: can't capture dynamic environment in a fn item
 --> src/main.rs:5:14
 |
5 |     z == x
 |       ^
 |
 = help: use the `|| { ... }` closure form instead

error: aborting due to previous error

For more information about this error, try `rustc --explain E0434`.
error: could not compile `equal-to-x`.

To learn more, run the command again with --verbose.

Derleyici bize bu kodun sadece kapamalarla çalıştığını anımsatıyor!

Kapamalar ortamlarından bir değer yakaladıklarında, bu değerleri kapama gövdesinde kullanmak üzere saklamak için bellek kullanmak zorundadırlar. Bu bellek kullanımı, daha yaygın kullanım örneklerinde olduğu gibi, ortamlarını yakalamayan kodların işletilmesindeki maliyetten daha fazladır. İşlevlerin ortamlarını yakalamalarına asla izin verilmediğinden, işlevlerin tanımlanması ve kullanılması böyle bir ek yüke neden olmaz.

Kapamalar çevrelerindeki değerleri üç şekilde yakalayabilirler ve bunlar bir işlevin parametre alacağı üç yolla doğrudan eşleşir: Mülkiyeti üzerlerine alırken, değişebilir borçlanma ve değişmez borçlanma. Bunlar aşağıdaki sunulan üç Fn özelliğinde kodlanmıştır:

 • FnOnce kapama ortamı olarak bilinen, çevrelendiği kapsamdan yakaladığı değişkenleri tüketir. Kapamanın yakaladığı değişkenleri tüketebilmesi için bu değişkenlerin mülkiyetini alması ve tanımına taşıması gerekmektedir. İsmin Once adlı parçası, kapamanın aynı değişkenlerin mülkiyetini sadece bir kez alabileceğini gösterdiğinden, bu özellik yalnızca bir kez çağrılabilir.
 • FnMut Değişebilen değerleri ödünç aldığı için ortamı değiştirebilir.
 • Fn ortamdaki değerleri değişmez olarak ödünç alır.

Bir kapama oluşturduğunuzda, Rust, kapamanın ortamdaki değerleri nasıl kullandığına bağlı olarak hangi özelliğin kullanılacağını otomatik olarak belirler. Tüm kapamalar FnOnce'i uygular, çünkü hepsi en az bir kez çağrılabilir. Yakalanan değişkenleri taşımayan kapamalar da FnMut'u uygularlar. Yakalanan değişkenlere değiştirilebilir erişim gerektirmeyen kapamalar ise Fn'i uygularlar. Örnek 13-12'de equal_to_x değişkenine depolanan kapama, değişmez olarak tanımlanan x değişkenini, değişmez olarak ödünç alır; yani equal_to_x Fn özelliğine sahiptir, çünkü kapama gövdesinin sadece x değerini okuması gerekmektedir.

Kapamaları ortamlarından kullandığı değerlerin mülkiyetini almaya zorlamak istiyorsanız, parametre listesinden önce move anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Bu teknik, verilerin mülkiyetlerinin işlenmek üzere yeni iş parçasına aktarırken oldukça yararlıdır.

Bölüm 16’da eşzamanlılık hakkında konuşurken, kapamaların taşınması hakkında daha fazla örnek vereceğiz. Ancak şimdilik, tam sayılar taşınmak yerine kopyalandıklarından, bunların yerine vektör kullanan ve tanımına move anahtar sözcüğü ekleyerek yeniden düzenlediğimiz kapama işlevini gösteren örnek 13-12'yi sunalım. Bu kodun henüz derlenmeyeceğini unutmayın:

Dosya adı: src/main.rs

fn main() {
  let x = vec![1, 2, 3];

  let equal_to_x = move |z| z == x;

  println!("can't use x here: {:?}", x);

  let y = vec![1, 2, 3];

  assert!(equal_to_x(y));
}

Aldığımız hata aşağıdaki gibidir:

$ cargo run
  Compiling equal-to-x v0.1.0 (file:///projects/equal-to-x)
error[E0382]: borrow of moved value: `x`
 --> src/main.rs:6:40
 |
2 |   let x = vec![1, 2, 3];
 |     - move occurs because `x` has type `std::vec::Vec<i32>`, which does not implement the `Copy` trait
3 | 
4 |   let equal_to_x = move |z| z == x;
 |           --------   - variable moved due to use in closure
 |           |
 |           value moved into closure here
5 | 
6 |   println!("can't use x here: {:?}", x);
 |                    ^ value borrowed here after move

error: aborting due to previous error

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `equal-to-x'.

To learn more, run the command again with --verbose.

Kapama tanımlanırken move anahtar sözcüğü eklediğimizden x değeri kapamaya taşınır. Artık x'in mülkiyeti kapamaya ait olduğundan main işlevindeki println! ifadesinde x'i kullanılmasına izin verilmez. Sorunun giderilmesi için println! ifadesinin kaldırılması yeterli olacaktır.

Nihayetinde derleyici, kapama gövdesini analiz ederek FnMut veya FnOnce özelliklerinden hangisine ihtiyacınız olup olmadığını söyleyeceğinden, özellik sınırlarından birini belirlerken, Fn ile başlamak çoğu zaman iyi fikirdir.

Ortamlarını yakalayabilen kapamaların işlev parametreleri olarak kullanılmasının yararlı olduğu durumları daha iyi gösterebilmek için bir sonraki Yineleyiciler başlığımıza geçelim.